EGZAMIN ZDATNOŚCI DO HODOWLI ZTP
(Niemiecka Licencja Hodowlana)
ZTP oferuje dokładne sprawdzenie psychiki boksera i jednoczesną ocenę wartości jego eksterieru we wszystkich szczegółach.
Ten egzamin zapobiega dopuszczaniu do hodowli boksera z widocznymi niedostatkami w psychice, bądź wyglądzie.
W Polsce ZTP organizowane jest na wystawach klubowych.
  Warunki dopuszczenia:
 
1. Bokser musi mieć co najmniej 12 miesięcy.
  2. Obowiązuje badanie pod kątem dysplazji, w czasie badania RTG pies musi mieć ukończone 12 miesięcy.
Psy ze średnią i ciężką dysplazją nie mogą zostać dopuszczone. Przed przystąpieniem do egzaminu należy złożyć kopię i okazać oryginały badań dysplazji i rodowodu psa. Udział w egzaminie jest płatny. Egzamin przeprowadza uprawniony sędzia niemiecki.
Wyniki egzaminu publikowane są w miesięczniku Boxer-Blatter i Biuletynie Klubu Boksera.
  Przebieg egzaminu: ZTP składa się z następujących części, które muszą być przeprowadzone w poniższej kolejności:
  1.Przebadanie usposobienia

 

a. obejrzenie psa ze sprawdzeniem koloru oczu, zgryzu, ruchu i odporności na strzał, ze specjalnym uwzględnieniem oceny zachowania

b. sprawdzenie obronności psa, ostrości psa, jego odwagi i twardości.

  2.Ocena budowy psa
Zarządzenia wykonawcze dla badania usposobienia
 
W naturze boksera łączą się cechy, które na pierwszy rzut oka wydają się być przeciwstawnymi. Jest przyjacielski, łagodny, skory do zabawy w kontaktach z rodziną, ze znajomymi jak i obcymi osobami, które odnoszą się względem niego przyjaźnie. W sytuacji zagrożenia jest gotowy bronić swoich właścicieli wykazując przy tym odwagę, instynkt walki i obrony. Aby móc dopasować do siebie te pozorne przeciwstawieństwa konieczne jest, żeby umiarkowana ostrość była połączona z pewnym siebie usposobieniem. Ocena usposobienia składa się z dwóch części. Najpierw bada się nerwowość podczas prób niestresujących kontroli uzębienia i koloru oczu. Bokser powinien zachować się zgodnie ze standardem przypisanym do tej rasy: łagodnie, z pewnością siebie i ze średnim temperamentem. Pies jest prowadzony do sędziego na luźnej smyczy a nie zmuszany do tego siłą. Wymaganym jest, aby pies w kontakcie z przyjaźnie zachowującym się obcym dał się dotknąć. Boksery bojaźliwe lub agresywne, które nie pozwalają się dotknąć są wykluczane z dalszych prób. Próba odporności na strzał jest przeprowadzana razem z oceną psa w ruchu. Pies powinien być prowadzony na smyczy, która pozwala na swobodną ocenę psa w ruchu. Pies zostaje spuszczony ze smyczy i z odległości 20 m zostają oddane dwa strzały (gdy jest to pożądane nawet 3 lub 4).Będący luzem bokser powinien znieść strzały obojętnie, powinien być czujny, ale nie agresywny, ani przestraszony. Zachowanie jest podczas próby obserwowane. Jeśli pies w widoczny sposób okazuje nerwowość, egzamin zostaje przerwany.
Druga część egzaminu ma na celu przebadanie instynktów pilnowania, odwagi, walki i twardości boksera jako psa obrończego. Pozoruje się atak na właściciela psa. Pozorant pozostaje w ukryciu, podczas gdy właściciel przekazuje swojego psa do potrzymania osobie neutralnej. Cały czas sędzia obserwuje zachowanie psa. Właściciel idzie około 30 - 40 kroków w kierunku kryjówki pozoranta. Podczas drogi powinien wołać psa, zwracając jego uwagę. Gdy właściciel znajduje się na wysokości pozoranta następuje pozorowany atak, pies powinien zorientować się w sytuacji. Na polecenie sędziego pies zostaje puszczony, aby mógł bronić swojego pana. Musi natychmiast chwycić rękaw i przytrzymać. Również wtedy, gdy zostaje uderzony miękką pałką,powinien to znieść i nie puścić rękawa. Podczas tej próby sędzia nie powinien znajdować się w bezpośredniej bliskości pozoranta, lecz w miejscu z którego będzie miał dobry widok na przebieg wydarzeń. Trzymany przez właściciela pies powinien być odprowadzony na polecenie sędziego od pozoranta na około 30 - 40 kroków. Wtedy pozorant odwraca się i wyraźnie pokazuje skierowaną przeciw psu agresję - groźną gestykulację i hałas. Puszczonego psa nie powinno to przestraszyć, powinien chwycić rękaw i cały czas odważnie i konsekwentnie trzymać oraz wytrzymać uderzenia. Na polecenie sędziego pozorant zaprzestaje agresji, a pies powinien pozostawać przy nim do chwili, kiedy właściciel odprowadzi go na polecenie sędziego.
Po zakończeniu symulacji walki bokser musi zachowywać się normalnie, to znaczy nie może być zbyt podekscytowany i musi pozwolić się dotykać.