REGULAMIN PRÓBY WYTRZYMAŁOŚCI (Klubu Boksera VDH w Niemczech)
Ordnung zur Ausdauerprufung - AD
 

ZADANIE PRÓBY :

 
 

Próba wytrzymałości ma dostarczyć dowodu tego, że pies jest w stanie znieść obciążenie fizyczne organizmu w określonym stopniu, bez okazania wyraźnych oznak zmęczenia. Budowa fizyczna psa sprawia, że może on wyznaczone obciążenie zdać w formie biegu, przy czym jak wiemy są tu obciążone jego organy wewnętrzne (serce i płuca), organy składające się na aparat ruchu. Ale też zaangażowane są inne cechy psa takie jak temperament i twardość. Pokonanie bez wysiłku tej próby musimy uznać za dowód fizycznego zdrowia i występowanie oczekiwanych właściwości.

 
 

ZGŁOSZENIA:

 
 

Próba zgłaszana i organizowana jest przez Grupy terenowe i konieczne jest zastrzeżenie – ochrona terminu. AD może być przeprowadzane przez cały rok. W okresie od 1 maja do 30 września próby biegowe musza być zakończone do godz. 10,oo.W pozostałych miesiącach początek próby powinien być uzgodniony przez organizatora i sędziego dla niej przewidzianego w uzależnieniu od warunków pogodowych. Zasadniczo temperatura zewnętrzna nie powinna w czasie biegu być wyższa niż 22 stopnie Celsjusza. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę psa zgodną z rodowodem, numer rodowodu, datę urodzenia, nazwisko właściciela i przewodnika. Udział w próbie jest dobrowolny. W razie gdy w czasie próby przewodnik lub jego pies poniosą szkodę fizyczną, nie można w takim przypadku obciążać odpowiedzialnością Klub Boksera, organizatora, ani sędziego.

 
 

WARUNKI DOPUSZCZENIA PSÓW DO PRÓBY:

 

 

Pies nie może być młodszy niż 14 miesięcy, ani starszy niż 7 lat. Jeden sędzia jednego dnia może oceniać do 20 psów. Cztery to liczba minimalna. Psy muszą być zdrowe i fizycznie wytrenowane. Psy chore, niewystarczająco silne, suki w ciąży i karmiące nie mogą być dopuszczone do próby. Na początku próby uczestnicy po wywołaniu meldują się u oceniającego sędziego z psem siedzącym przy nodze podając nazwę psa i imię, którym jest nazywany. Trzeba przedłożyć rodowód (względnie dokument potwierdzający rejestrację psa). Sędzia musi się przekonać czy psy doprowadzone do próby są w dobrej kondycji. Psy robiące wrażenie zmęczonych i zniechęconych do współdziałania zostają od próby odsunięte. Przewodnik musi w czasie próby zachowywać się sportowo i wykonywać polecenia sędziego i kierownictwa imprezy. Wykroczenia przeciwko tym ustaleniom i poleceniom mogą oznaczać wykluczenie z próby. Orzeczenia sędziego są niepodważalne.

 
 

OCENA:

 
 

Punkty i noty nie są wydawane, lecz tylko „Zdane” lub „Nie zdane”..

 
  Przy „Zdanym” przyznaje się możliwość stosowania znaku wyszkolenia AD.  

TEREN i inne warunki:

 

Próba powinna być przeprowadzana na ulicach drogach o możliwie zróżnicowanej nawierzchni. Wchodzą w rachubę drogi i ulice: asfaltowe, utwardzone i nieutwardzone. Pokonuje się trasę 20 km wyłącznie przy rowerze w tempie 12 do 15 km/godz. Nie są możliwe inne formy prowadzenie psa, n. p. przez „biegacza”.Pies musi być na zwykłym, pojedynczym łańcuszku, który nie jest zamocowany „na zaciąg”. Inne obroże jak n. p. skórzane i przeciwko kleszczom itp... nie są w czasie próby dozwolone. To samo dotyczy również szelek.

 
 

PRÓBA przebieg:

 
 

Pies ma biec obok roweru zgodnie z przepisami o ruchu drogowym z prawej strony przewodnika normalnym kłusem. Należy unikać zbyt gwałtownego i nerwowego biegu psa. Smycz musi mieć długość wystarczającą i tak być, żeby pies mógł się dostosowywać do tempa. Lekkie ciągnięcie się psa do przodu nie jest błędem, ale jest nim stałe pozostawanie z tyłu. Po przebyciu 8 km robi się przerwę 15 min. W tym czasie sędzia musi zwrócić uwagę na jakieś oznaki zmęczenia. Psy silnie przemęczone należy odsunąć od dalszej próby. Po następnych 7 km robi się przerwę 20 min. Sędzia ponownie obserwuje stopień przemęczenia psa. Należy też zwrócić uwagę czy psy mają o tarcia lub zranienia łap. Podczas przerw pies musi mieć stworzoną możliwość poruszania się swobodnie, bez przymusu. Po ostatnim etapie 5 km robi się następną przerwę 15 min. Sędzia musi tu stwierdzić czy psy okazują oznaki zmęczenia i w jakim stanie są ich łapy. Ustalenia są odnotowywane.

 
 

Do dyspozycji koniecznie musi być pojazd towarzyszący, który w razie potrzeby może zabrać psa. Jeżeli trasa na jakimś odcinku nie umożliwia pojazdowi towarzyszenia, musi on być dostępny w niedużej odległości. Jeżeli sędzia nie jedzie rowerem, lecz w pojeździe towarzyszącym, musi być zapewniona możliwość stałego towarzyszenia. Sędzia oceniający próbę może odrzucić taką trasę, jeżeli nie spełnia ona tych warunków.

 
  Jako „Nie zdane” kwalifikuje się próbę, w czasie której pie stracił temperament i odporność, okazuje duże oznaki nienaturalnego zmęczenia i nie wytrzymuje tempa 12 km/godz. i wymaga znacząco więcej czasu na przebycie trasy.  
 

PODPORZĄDKOWANIE :

 
 

Po zakończeniu próby biegu przewodnicy na polecenie sędziego biorą swoje psy do nogi do „pozycji wyjściowej”. Na komendy sędziego grupa wszystkich uczestników musi w czasie ok. 10 min. zademonstrować ćwiczenia z posłuszeństwa. W tym czasie musza być zademonstrowane wszystkie rodzaje marszu i zwrotów na smyczy – bez skoków i strzałów.

 
 

UWAGA :

 
 

Zdanie próby AD sędzia nanosi w rodowodzie.